€ 0,00

Horizon Service

GARANTIE-INSTRUCTIES

 
Hartelijk dank! Je hebt gekozen voor een trainingstoestel van een kwaliteitsmerk. Voordat je het trainingstoestel gaat gebruiken, moet je alle instructies in de montagehandleiding / gebruiksaanwijzing hebben doorgelezen. Als je hulp nodig mocht hebben, neem dan contact op met je Horizon Fitness dealer of bel onze service-hotline op:
Service-Hotline: +49 (0) 2234 - 9997-500
 
Als je problemen met het trainingstoestel mocht hebben, stuur het dan a.u.b. niet terug naar de dealer, maar beschrijf het probleem allereerst aan de dealer of bel onze service-hotline op. Onze servicemedewerkers zullen je graag van dienst zijn.
 
Stuur het trainingstoestel of onderdelen daarvan a.u.b. ook niet terug naar Style Fitness GmbH . Wij kunnen geen onaangekondigde retourzendingen aannemen die niet door ons zijn toegestaan. Neem a.u.b. allereerst contact op met onze servicemedewerkers. Als dit nodig mocht zijn, zullen zij retourzendingen goedkeuren en in het kader van de meest voordelige en veiligste vorm van verzending van grote stukken de afhaling van deze stukken regelen. Bewaar de originele verpakking om te voorkomen dat uw trainingstoestel bij een eventueel noodzakelijk transport niet beschadigd wordt.
 
GARANTIETIJDEN
Vanaf overgave van het trainingstoestel geven wij de volgende garantieperiodes voor thuisgebruik
(uitsluitend privégebruik):
  • Frame en magneetrem 30 Jaar
  • Aandrijfmotor (bij loopbanden) 10 Jaar
  • Elektronica en onderdelen 2 Jaar
  • Herstelkosten 2 Jaar
Met uitzondering van de Horizon Fitness vibratieplaten: garantie­tijden:
2 jaar op de motor, elektronica en onderdelen, herstelkosten
 
Herstelkosten: naar ons goeddunken reparatie, vervanging of vervanging van beschadigde losse onderdelen. Reserveonderdelen die bij de opbouw van het toestel zelf aangebracht moeten worden, dienen door de garantienemer zelf vervangen te worden en maken geen deel uit van het herstel. Na afloop van twee jaar geldt voor het frame, de magneetrem en de aandrijfmotor een zuivere onderdelengarantie, waarbij de reparatie- / inbouw en portokosten niet zijn inbegrepen. Garantie bij semiprofessioneel, professioneel en commercieel gebruik bestaat alleen bij de modellen die in de verkoopfolder als zodanig zijn gekenmerkt. De voorwaarden die daarvoor gelden, staan aldaar apartvermeld. De geldige verkoopfolder is de folder die actueel was op het moment van aanschaf.
 
FOUTENBESCHRIJVING
Het trainingstoestel is zodanig ontwikkeld, dat het een kwalitatief hoogwaardige training op lange duur mogelijk maakt. Indien er toch problemen mochten optreden, lees dan a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing. Als je verdergaande problemen wilt oplossen, neem dan contact op met de dealer of bel onze service-hotline. Om ons de kans te geven het pro­bleem zo snel mogelijk op te lossen, verzoeken wij de fout zo exact mogelijk te beschrijven.
 
KASSABON & SERIENUMMER
Om onze service binnen de garantie te kunnen aanbieden, hebben wij een kopie nodig van de kassabon met datum van aanschaf. Zorg er voor dat je in geval van garantie een kwitantie of een factuur van de dealer kunt tonen.
Om uw modelversie feilloos te kunnen identificeren hebben wij in servicegevallen het serienummer van het toestel nodig. Dit nummer is ook nodig voor de kwaliteitscontrole. Het serienummer is het nummer onder een streepjescode. Die zijn bij loopbanden doorgaans naast de Aan-Uit-tuimelschakelaar aangebracht en bij elliptical trainers onder de rubberen mof op de consolestang of, zoals bij de fietstrainers, op de voorste staande voet.
Zorg dat u het serienummer al bij de hand heeft als u onze service-hotline opbelt. Wij kunnen uw vragen dan sneller beantwoorden. Als je het serienummer niet op het  trainingstoestel kunt vinden, zullen onze servicemedewerkers je met extra informatie graag terzijde staan.
 
BEWAAR DE ORIGINELE VERPAKKING
Bewaar de originele verpakking om te voorkomen dat uw trainingstoestel bij een eventueel noodzakelijk transport beschadigd wordt. Denk er aan dat in geval van schade als gevolg van slechte verpakking noch wij noch het transportbedrijf dat in onze opdracht werkt aansprakelijk zijn en dat het transportbedrijf het transport altijd kan weigeren.
Als u geen originele verpakking meer mocht hebben, neem dan contact op met uw dealer of onze service-hotline, om alternatieve mogelijkheden te bespreken, bijv. het toesturen van een transportverpakking (hieraan zijn altijd kosten verbonden).
GARANTIE-SERVICE
Indien er een fout optreedt in uw trainingstoestel, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-hotline. Wij zullen allereerst samen met u proberen, het probleem telefonisch op te lossen. Als dit niet mocht lukken, hebben wij nog individuele servicemogelijkheden, die u kunt bespreken met de technische adviseur.
GARANTIEVOORWAARDEN
Vanaf wanneer en in welke omvang geldt de garantie?
Deze garantie geldt vanaf de aanschafdatum door de consument voor alle nieuw gekochte producten, die gekocht worden bij bevoegde verkooppartners van Style Fitness GmbH. In geval van reeds gebruikte showroomexemplaren geldt de garantie vanaf de aanschafdatum door de koper (dealer). Deze garantie geldt onder voorbehoud van andere overeenkomsten tussen de consument en diens verkoper (vakhandel).
Wij geven garantie op de afwezigheid van gebreken van onze, via de vakhandel / warenhuizen aangeschafte producten.
Deze garantie geldt niet voor verbruiksmaterialen als bijv. batterijen of voor schade, die het gevolg is van moedwillig ondoelmatig gebruik, normale slijtage, verkeerde installatie, overmacht, reparatie of veranderingen door technici die niet erkend zijn door Style Fitness GmbH. Voorwaarde voor doel­matig gebruik is het feit dat Horizon Fitness / Vision Fitness / Livestrong / Treo uitsluitend thuis gebruikt worden. Speciaal gekenmerkte Vision Fitness hometrainers mogen tot 3 uur per dag semi-professioneel gebruikt worden en de Vision Fitness semi-professionele serie tot 5 uur per dag (bijv. voor revalidatiedoeleinden, in hotels). In geval van commercieel sportschool­gebruik is er algemeen geen sprake van doelmatig gebruik.
Wie kan aanspraak maken op garantie en waar wordt deze gegeven?
Aangezien wij geen koopcontract met de consument hebben afgesloten, zijn garantie-aanspraken jegens Style Fitness GmbH in prinicpe niet mogelijk. Uw aanspraken als koper (consument) jegens uw verkoper (vakhandel) blijven natuurlijk onaangetast, voor zover u geen andere overeenkomsten heeft afgesloten met uw verkoper (vakhandel).
Om u een zo goed mogelijke service te kunnen bieden en de vakhandel / warenhuizen te ondersteunen, bieden wij garantie-aanspraken die verder gaan dan de aanspraken die u t.o.v. uw vakhandel heeft en die verder gaan dan de wettelijk geregelde aanspraken.
Op die manier kan de service volgens afspraak met u en uw vakhandel rechtstreeks door ons verleend worden. Voor dat doel hebben wij individuele servicemogelijkheden, die u met onze technische adviseurs kunt bespreken.
In geval van een reparatie, een retourtransport of een vervanging is het doorgaans niet nodig, dat u uw trainingstoestel allereerst naar de vakhandel moet brengen. Indien door ons noodzakelijke transporten geregeld worden, moet het defecte toestel gedemonteerd en klaargezet worden en moet het gerepareerde of reservetoestel in ontvangst worden genomen en geplaatst worden. Deze service valt niet onder de door ons gegeven garantie. Afspraken die u met uw dealer gemaakt heeft, alsook diens aanspraken als koper jegens ons blijven in dat geval onaangetast.
Wij streven er altijd naar, garantieprestaties voor u zo ongecompliceerd mogelijk te verrichten en wel zo veel mogelijk op de plaats waar het toestel staat opgesteld. Als dit niet mogelijk mocht zijn, leveren wij de prestaties in geval van twijfel op de plaats van vestiging van uw dealer. Het geven van garantie is beperkt tot het desbetreffende land, waar u uw trainingstoestel heeft aangeschaft. Aanspraak op garantie en vrijwaring buiten Duitsland, Oostenrijk, Benelux en Zwitserland is altijd uitgesloten.
Voor toestellen die op eilanden opgesteld staan, maken de extra kosten voor herstelwerkzaamheden, leveringen en afhaling van trainingstoestellen en reserveonderdelen geen deel uit van de garantie. Zij gaan voor rekening van de garantienemer of wij kiezen ervoor om de prestaties te leveren op de plaats van vestiging van uw dealer.
SERVICE BUITEN DE GARANTIE
Ook in geval van een defect aan uw trainingstoestel na afloop van de garantie of in gevallen, waarin de vrijwaring niet geldt, bijv. normale slijtage staan uw dealer en wij altijd voor u klaar om problemen voor u op te lossen. Wij doen u graag een aanbod om uw probleem snel en voordelig voor u op te lossen.
COMMUNICATIE
Een groot aantal mogelijke problemen wordt reeds opgelost na een gesprek met uw dealer of met ons. Wij weten, hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde oplossing van een probleem voor u als gebruiker van het trainingstoestel is, zodat u zonder al te lange onderbrekingen met veel plezier kunt trainen. Daarom ondersteunen wij de vakhandel / warenhuizen door middel van maatregelen voor het snel en effectief verhelpen van fouten en staan wij ook graag persoonlijk voor u klaar: