€ 0,00

Lees meer over Gaiam

Gaiam (uitgesproken als "kai-jam"), is een samensmelting van de woorden "Gaia" en "I am" (ik ben). Gaia, Moeder Aarde, werd vereerd door de Minoïsche beschaving op het eiland Kreta in het oude Griekenland 5000 jaar geleden. Deze beschaving waardeerde onderwijs, kunst, wetenschap, recreatie, en het milieu en geloofde dat de aarde recht-streeks verband had met het bestaan en het dagelijkse leven. Het concept van Gaia komt voort uit deze oude filosofie dat de Aarde een levende entiteit is. Bij Gaiam geloven we dat alle levende materie op aarde, in de lucht, oceanen en op het land een samenhangend stelsel vormt dat kan worden gezien als een enkele entiteit. Het woord Gaiam vertegenwoordigt planetaire bewustzijn, het behoud en de ondersteuning van de interconnectiviteit van alle levende dingen. Door onze planeet te koesteren, te beschermen en te respecteren inclusief haar natuurlijke rijkdommen en haar bewoners, verrijken we ons eigen leven en dat van toekomstige generaties.

"Het creeeren van een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde mensen -
een kracht voor positieve verandering ".

- Jirka Rysavy, oprichter

Bij Gaiam weten we dat een positieve verandering van binnenuit komt. Onze focus op persoonlijke ontwikkeling, gezondheid & wellness en mondiale bewustzijn toont ons dit pad naar de transformatie. Gaiam ontwikkelt inspirerende media en producten voor een gezond leven, bewust omgaan met milieu en voor vernieuwing van de geest. Sinds 1988 is onze missie om mensen te bereiken, die onze waarden delen en betrokken zijn bij het welzijn van mensen en de planeet.

De wereld waarin we leven is gemaakt door onze eigen visioenen. Door onze energie te richten op wat ons inspireert in plaats van op wat we vrezen, kunnen we onze ideale wereld creëren. Alleen gezamenlijk is dit te bewerkstelligen.

Miljoenen mensen streven ernaar om hun gezondheid, spiritualiteit, gemeenschap en de planeet positief te veranderen. Gaiam is o.a. opgericht om deze collectieve wens een platform te geven. Tien jaar geleden zijn we het thema LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) gestart. Dit thema heeft als focus om deze groep mensen te ondersteunen in hun doel een gezonder en duurzamere levenstijl te bewerkstelligen. Inmiddels wordt de naam LOHAS gebruikt voor tijdschriften in de Verenigde Staten, Japan en andere landen en is het een soort "hot topic" geworden in de media. Onder andere Business Week en The New York Times gebruiken regelmatig deze term. Dit heeft er weer toe geleid tot het opzetten van de LOHAS-gemeenschap.

Het logo - een symbool van de Flower of Life – wordt steeds meer erkend als het symbool voor LOHAS media, informatie en producten. Het ontwerp is geïnspireerd op het symbool van de oprichting van het oude Egypte.

Meer dan 50 miljoen mensen in de Verenigde Staten alleen al, delen de visie van Gaiam: Door onze energie te richten en onze investeringen te steken in leerzame media, authentieke informatie en duurzame levensstijl kunnen we de wereld creëren die we voor ogen hebben.


Maatschappelijk Verantwoord
"One World" door Gaiam ™: het samenbrengen van mensen door eerlijke handel.

Wij werken intensief samen met Fair Trade, een organisatie die streeft naar verbetering van internationale arbeidsnormen, de milieubeweging ondersteunt en sociaal beleid stimuleert. Tevens zorgen ze voor behoud van zelfstandigheid van ambachtslieden en in stand houden van culturele tradities, waardoor een beter leven voor hun gezinnen en gemeenschappen wordt gecreëerd. We reizen de wereld af om fair trade partners te vinden, die samen met ons ervoor zorgen dat fatsoenlijke beloning en opleiding, en duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven gerealiseerd wordt. Hierdoor probeert Gaiam een steentje bij te dragen aan het doorbreken van de armoede cyclus. Onze groeiende lijst van Fair Trade partners omvat organisaties in Cambodja, India en Vietnam.

Gaiam doet bewust geen zaken met organisaties die niet zorgen voor basale humanitaire benodigdheden. Wij screenen de fabrieken waar we mee samenwerken op hun verbintenis met een sociale verantwoordelijkheid en eerlijke beloning, evenals efficiëntieverbeteringen in materiaalgebruik. Wij eisen dat alle door Gaiam gecontracteerde fabrieken de minimale lokale arbeidsnormen en gedragscodes naleven. Gaiam heeft een internationaal controle systeem om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en de eerlijke beloning bij deze partner fabrieken te controleren.