€ 0,00

Thuis fitness informatie

 • ERGOMETER
  Een ergometer is een fitness-apparaat dat de hoeveelheid arbeid meet, die je tijdens de training verricht. Deze arbeids-eenheid,uitgedrukt in Watts, kan alleen gemeten worden op een fitness-apparaat dat een officieel erkende en  geijkte waarde heeft; namelijk een ergometer.

 • WAAROM EEN ERGOMETER?
  Met een ergometer is het mogelijk de conditie te testen. De verrichtte arbeid, samen met de hartslag bepalen de conditie Wanneer regelmatig een conditie test wordt afgelegd is het mogelijk de voortgang of de achteruitgang van de conditie te meten. Door de exacte instelling is het mogelijk om precies dezelfde trainingen te herhalen, met gelijke weerstand, snelheid en trainingstijd of hartslag. Precies en gedoseerd trainen, niet te zwaar en niet te licht, maar exact op de persoonlijke behoeften en doelstellingen.

 • KRACHT;
  Het effect dat een lichaam tot beweging brengt. Eenheid: Newton.

 • ARBEID; 
  Kracht x afstand waarover gewerkt wordt. (Energie moet gebruikt worden om arbeid te kunnen leveren). Eenheid: Joule.

 • BODY MASS INDEX (BMI) 
  De BMI of gewichts-index is een waarde die een indicatie geeft voor het juiste gewicht. Deze kun je op eenvoudige wijze berekenen door je gewicht te delen door het kwadraat van lengte lengte. Als je bijvoorbeeld 75 kg weegt en 1,70 meter lang bent, is je gewichtsindex 75 : (1,70 x 1.70) = 75 : 2,89 = ca. 26. Je moet je gewicht altijd op hetzelfde moment van de dag wegen.  

 • VO2 MAX;
  Dit betekent maximaal zuurstof verbruik. In de VO2max-test wordt de werking en effectiviteit van het cardiovasculaire systeem, de longen, gespannen spieren en de ondersteunende organen gemeten. VO2max is hetzelfde als lichamelijk welzijn of fitheid.

 • 3 FASEN TEST;
  Ook wel de 3 Stappen Fitness Test* genoemd. Een 12 minuten (totaal 20 minuten) durende fietstest met vooraf 4 minuten Warming-Up en na de test 4 minuten Cooling-Down. Deze kan al uitgevoerd worden op een fiets-ergometer. Met een gelijkmatige trapsnelheid wordt elke 4 minuten de weerstand verhoogd. Het verloop van je hartslag in combinatie met de vermogens-stappen bepalen je conditie (fitnessindex). Deze test is geen maximaal test, d.w.z. er wordt niet getest tot een maximale inspanning.

 • UKK LOOPTEST;
  De UKK looptest is een wandeltest. Het is een wandeltest waarbij je 2000 meter stevig dient door te wandelen, en is geen maximaal test. Inlopen gedurende 2 minuten hoort standaard bij deze test. De tijd die er over deze 2000 meter wordt gewandeld in combinatie met het hartslagverloop bepaalt je fitness index. Het resultaat wordt in ml/kg/min gegeven; dat wil zeggen, een indexwaarde van 40 betekent dat je 40 milliliter zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut, bij een maximale werkbelasting verbruikt. De waardering die aan dit getal wordt gegeven hangt o.a. af van geslacht (man/vrouw) en leeftijd. Dit getal zal liggen tussen de 18 en 60 ml/kg/min of meer.

 • COOPER TEST
  De Cooper looptest is een 12 minuten durende hardloop maximaal test. Gedurende 12 minuten dien je zo hard mogelijk te rennen. De afgelegde weg in deze 12 minuten zal bepalen hoe je conditie is.

 • ENERGIE
  De capaciteit om arbeid te leveren (1 J= 0,2388 calorieën. 1 Kj= 1000 Joules). Eenheid: 1 Joule

 • VERMOGEN
  De mate van arbeid, de hoeveelheid energie-verbruik per seconde. Het vermogen wordt bepaald door de weerstand en het toerental (RPM). Verhoging van een van beiden, resulteert in een verhoging van de prestatie (1 Watt= 1 Joule per seconde). Eenheid: Watt

 • RPM Revolutions per minuut, omwentelingen van de trapas per minuut.

 • KOPPEL Het effect dat de omwentelingen van de trapas veroorzaken, KRACHT x AFSTAND vanaf het omwentelingspunt (= het moment van een kracht). Eenheid: Newton-meters.

 • INSPANNING
  De kracht voortgebracht door iemand die traint

 • WEERSTAND
  De kracht die de inspanning moet overwinnen tijdens de training: INSPANNING= WEERSTAND

 • BELASTING
  De kracht die minimaal nodig is om te bewegen.
  Dat wil zeggen als de pedalen bewogen worden geldt: INSPANNING= BELASTING

 • PSC
  Position Speed Control, automatische snelheidsregeling, uniek voor een looptrainer.  Hierbij wordt de loopsnelheid automatisch aangepast, terwijl je gewoon doortraint. De band versnelt (sneller) als je naar  voren loopt en vertraagt (langzamer)  als je naar achteren gaat lopen. Als je op het midden van de band blijft lopen, blijft de loopsnelheid constant.

 • HRC
  Heart Rate Control, je conditie bepaalt je training. Waar je ook voor traint, je bereikt de beste resultaten door op het juiste inspanningsniveau te trainen. De beste graadmeter daarvoor is je hartslag. Hartslaggestuurde looptrainers en fiets-ergometers passen het inspanningsniveau automatisch aan, zodat je hartslag op het gewenste niveau blijft.