€ 0,00

Meer over Intensive

In samenwerking met Philips werd het INTENSIVE systeem ontwikkeld.  In een aangename temperatuur van circa 55 graden Celsius geniet je van de aangename warmte van deze straling. (Nb instelbaar tot 70 graden). Dit in vergelijking met een temperatuur van 90 graden in een traditionele finse sauna. Dit komt doordat de Vitae lampen met hun optimale emissie spectrum het lichaam rechtstreeks verwarmen terwijl langgolvige infrarood stralers voornamelijk de lucht verwarmen. Ook met de Philips Vitae lampen gaat het lichaam transpireren, maar dan wel in een zeer aangename omgeving, wat tegelijkertijd een ontspannend en verzorgend effect op het lichaam heeft. 

Onmiddelijke warmte en perfecte beheersing; In tegenstelling tot de traditionele langgolvige infrarood stralers geven Philips Vitae lampen onmiddellijk warmte af. Het volledige warmtevermogen wordt al binnen 1 seconde na het inschakelen bereikt, waardoor het niet nodig is de cabine voor te verwarmen en er dus geen energie wordt verspild. Bovendien kun je het vermogen van de infraroodstraling die de Vitae lampen afgeven, volledig regelen en afstellen op je speciale wensen zonder dat de levensduur daardoor verminderd wordt. Ze dringt diep in de huid door en doet daar haar belangrijke werk. Naast deze intensieve kortgolvige straling werd ook straling met een iets langere golflengte toegepast. Dit deel zorgt voor een natuurlijke afweer van het lichaam, waardoor een te grote dosis straling wordt voorkomen. Door de diepe inwerking wordt een diepte warmte effect in het spierweefsel bereikt. De spieren ontspannen zich, verkrampingen verdwijnen en pijn ten gevolge van artritis en reuma worden verminderd. De kleur van de straling is aangenaam zacht. Geen onnatuurlijke kleur, dus je ontspant je en geniet van de heilzame werking. De zeer lange levensduur van de INTENSIVE stralers garanderen bovendien  een jarenlang probleemloos gebruiksplezier.

De basis; Onze zon is de basis, want zonlicht is onontbeerlijk voor het leven. Naast het zichtbare licht geeft de zon elektromagnetische straling af die voor ons als mensen noodzakelijk is voor het leven. Een deel van dit licht wordt de infrarode straling genoemd. Afhankelijk van het juiste soort infrarood straling dringt deze in onze huid en heeft een heilzame werking.

Maar hoe werkt Infrarood warmte?  Warmte doet een mens goed. Maar de ene warmte is de andere niet. Dat heeft te maken met de manier waarop de warmte wordt overgebracht. De werking van een I.R cabine is gebaseerd op de warmte die wordt opgewekt in de speciaal hiervoor geproduceerde infrarood elementen/stralers. Deze warmte wordt zonder tussenkomst van de lucht op het lichaam overgebracht. De elementen in de cabine brengen de warmte over door straling.  Deze straling heeft een diepe inwerking en is daardoor bij uitstek geschikt voor mensen die last hebben van spieren en gewrichten. Reuma patienten b.v kunnen veel baat bij een infrarood cabine hebben. Omdat de lucht niet eerst hoeft te worden opgewarmd zijn er diverse voordelen ten opzichte van de traditionele “natte“ sauna. Onder andere is de opwarmtijd vele malen korter, de gebruikte energie veel minder en het belangrijkste is dat de lucht temperatuur niet van belang is. Daar de luchttemperatuur veel lager is dan in een traditionele sauna is de infrarood cabine geschikt voor een veel grotere groep gebruikers ( b.v astmatische patienten en ouderen). Infrarood warmte dringt ook makkelijker en dieper door in de huid en is daarom zeer stimulerend voor de onderhuid en de spieren.

Infrarood & Veiligheid; In de wetenschap spreekt men bij deze toegepaste straling over BIO-Genetische straling. Dit betekent dat straling die aan deze specificaties voldoet volkomen lichaamseigen is, makkelijk door het lichaam wordt geabsorbeerd en in sommige gevallen zelfs ook door het eigen lichaam wordt afgegeven. De toegepaste techniek is ontwikkeld in samenwerking met Philips, welke al meer dan 100 jaar bekend is als pionier op het gebied van licht en straling. Om de voordelen van de infrarood cabine optimaal te kunnen benutten moet de straling in een zo groot mogelijk volume worden geabsorbeerd. Dat wil zeggen dat de straling zo diep mogelijk moet binnendringen. De beste absorptie wordt bereikt bij een golflengte van ongeveer 1200 mm. Anders dan de veel toegepaste keramiek stralers die een golflengte hebben welke aanmerkelijk hoger ligt, wordt bij dit systeem juist deze golflengte toegepast. Volkomen veilig en met een optimaal resultaat.

Opname door de huid en natuurlijke bescherming; Optisch gezien kan de huid worden beschouwd als een niet homogeen medium dat bestaat uit meerdere lagen; De opperhuid, de lederhuid en de onderhuid. Deze lagen hebben verschillende eigenschappen wat betreft weerkaatsing, doorlating en verstrooiing, die afhangen van de golflengte.De infrarood afgifte van de Philips kan de onderhuid bereiken waar de warmte wordt opgenomen in een groter volume. Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam, wat met gebruik van alleen middellange en langgolvige stralers niet mogelijk is. De door Philips Vitae lampen uitgestraalde langere golflengten worden geabsorbeerd door de bovenste huidlagen,  waar zich de warmtegevoelige zenuwuiteinden bevinden.  Deze pijnsensoren worden daardoor geactiveerd en geven een signaal af dat waarschuwt voor eventuele oververhitting van het lichaam. In feite geven Philips Vitae lampen 4 a 5 keer meer middengolf infraroodstraling af dan de zon, waardoor de natuurlijke beschermings mechanismen van de huid  nog sterker worden geactiveerd.

Philips Vitae lampen worden geleverd met gematteerde kwartsbuis waarbij er een diffuse infraroodstraling wordt verspreidt. Dit resulteert in een combinatie van efficiente verwarmingseigenschappen van de kortere golflengten en een nog betere huidbescherming door de langere golflengten. Philips Vitae lampen leveren een optimale combinatie van diep doordringende warmte en huidbescherming.

Optimale indringdiepte in de huid;  Met hun speciale emissiespectrum dat is afgestemd op de eigenschappen van de menselijke huid, zorgen Philips Vitae lampen voor een plezierige verwarming van het lichaam, met een unieke warmte die diep( max 5mm) in de huid  doordringt. Het resultaat is dat binnen de kortste keren een ontspannen en behaaglijk gevoel ontstaat, met als gevolg kortere en dus goedkopere sessies in de infrarood cabine.
Droge warmte; De door de Philips Vitae lampen opgewekte infrarood warmte is volkomen droog. De luchtvochtigheid in de infrarood cabine blijft op een constant peil en er is dus geen kans op risicovolle situaties door vocht in de installatie, noch thuis, noch in sport- of fitness centra. 

Wat gebeurt er in ons lichaam tijdens een 30 minuten durende sessie? Het opwarmen van de huid wordt door het lichaam opgevangen met een aantal tegen reacties. Zo stroomt er via de geopende haarvaten relatief koud bloed vanuit de kern van het lichaam naar de onderhuid om warmte af te voeren. Dit heeft een goede doorbloeding van de onderhuid als resultaat. Daarnaast gaat het lichaam transpireren, waardoor de huid afkoelt, terwijl tegelijkertijd de in de onderhuid aanwezige toxische stoffen worden uitgezweet. Na verloop van tijd dringt de warmte dieper in het lichaam door en bereikt ook de spieren, die  als reactie op de warmte, beter doorbloed worden waardoor de in het lichaam aanwezige afval stoffen worden afgevoerd. De infrarood cabine heeft dus een intensief reinigende werking op het lichaam. Het geheel gaat samen met een lichte verhoging van de hartslag. Dit gebeurt niet ineens, maar geleidelijk aan tijdens een sessie van ca. 30 min. Na de sessie neem je een douche op een temperatuur die je zelf prettig vind. Het lichaam koelt weer af en de hartslag daalt weer tot “normale“ waarden.
Je voelt je weer ontspannen en fit…..