€ 0,00

Doseren

 • Altijd chemicaliën aan het water toevoegen, nooit omgekeerd

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzingen op het etiket

 • Chemicaliën in een koele en droge ruimte opslaan

 • Niet in de buurt van brandbare materialen opslaan

 • Nooit chemicaliën met elkaar mengen

 • Nooit lege verpakkingen van desinfectieproducten gebruiken om andere chemicaliën in op te slaan

 • Melpool 70/G 0f 70/20 uitsluitend gebruiken in daarvoor geschikte apparatuur

 • Chemicaliën en testsets buiten bereik van kinderen houden

 • In geval van brand met chloorproducten alleen met water blussen,
  Geen poederblusapparaat gebruiken

 • Verpakking van producten na gebruik sluiten.

 • Als er op kleding gemorst word, kleding meteen uittrekken. Daarna de kleding onmiddellijk wassen

 • Doseer desinfectiemiddelen bij voorkeur 's avonds  of 's morgens vroeg. De reden hiervoor is dat, zelfs bij toepassing van gestabiliseerde desinfectiemiddelen, een gedeelte van het product verloren gaat als gevolg uv straling door de zon. Door 's avonds of 's morgens te doseren ben je  er zeker van dat het product zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt

 • Doseer nauwkeurig! Als je teveel doseert krijg je heel vaak een slechter resultaat. Waterbehandelingsproducten kun je qua dosering met medicijnen vergelijken, en teveel aan medicijnen is immers ook schadelijk

 • Hoeveel doseren?
  Op de etiketten van de producten staat hoeveel milligram er per hoeveelheid water moet worden gedoseerd. De genoemde hoeveelheden gelden voor gemiddelde omstandigheden. Als je zwembad een inhoud heeft van 40 m³ (40.000 liter water) en je moet 2 mg per liter doseren dan wordt de hoeveelheid als volgt berekend: 40.000 x 2 milligram = 80.000 milligram of 80 gram

 • Indien je een testset met tabletten of vloeistof gebruikt dien je voor elk gebruik de test kit schoon te spoelen. Anders kan het meetresultaat beïnvloed worden. Vanzelfsprekend pak je elke keer een nieuwe strip, als je met test strips werkt

 • Tabletten niet met de hand aanraken dit kan het meetresultaat beïnvloeden Gebruik liever geen testkits met ortholodine, dit is niet zo lang houdbaar. Bovendien meet je met ortholodine het totale chloorgehalte en niet het allerbelangrijkste, het vrije chloorgehalte. Het chloorgehalte kan, door foutief doseren, wel eens zo hoog zijn dat je niets meet. Het gehalte valt dan buiten de schaalverdeling van de testset. Het lijkt dan alsof er geen chloor in het water aanwezig is. Om dan toch het gehalte te kunnen bepalen kun je het watermonster 1 op 1 verdunnen met leidingwater. De dan verkregen meetwaarde kan dan met 2 worden vermenigvuldigd

 • Bewaar de test kit of stripjes en de bijbehorende tabletten op kamertemperatuur (buiten bereik van kinderen). Als de tabletten zwarte puntjes vertonen zijn ze niet meer bruikbaar omdat ze te oud zijn

 • Het openen van de emmers is iets waar sommige mensen moeite mee hebben. Toch is het eenvoudig!  De emmers zijn namelijk voorzien van een omklap bare rand. Deze rand moet je over de hele omtrek van de deksel naar boven klappen. De deksel kan herhaaldelijk geopend en gesloten worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de sluiting.

 • Na gebruik de emmer weer goed sluiten (de rand weer naar beneden klappen) en buiten bereik van kinderen houden!