€ 0,00

Problemen

PROBLEMEN ÉN OPLOSSINGEN;

Groene gloed in het water
Dit kan te wijten zijn aan twee oorzaken:
 • Vanuit de kraan zitten er metalen in het water zoals koper. Deze oxideren en geven een groene gloed in het water. Om dit te voorkomen raden wij aan om de spa te vullen met een pre-filter.
 • De spa is blootgesteld aan te veel zonlicht en er is algenexplosie ontstaan. Een chloorshock verhelpt dit probleem.
Organische geur (natte hond of grond lucht)
Dit betekent dat de spa organisch verontreinigd is. De volgende behandeling is aangewezen:
 • Reinig de filters met AquaFinesse™ filter cleaner.
 • Controleer de ontsmettingstablet.
 • Controleer de filter cyclus. (minimaal 4 uur)
 • Controleer of alle jets, sluizen en watervalletjes open staan.
 • Voeg een chloorshock toe.
 • Als de geur blijft, controleer dan wanneer voor het laatst het water ververst is.
Schilfertjes op het water
Als er schilfertjes op het water drijven, gaat het om deeltjes die uit de leidingen van het spabad komen. Deze deeltjes moeten verwijderd worden. Het probleem kan zich voordoen bij een nieuwe spa maar ook bij een gebruikte spa die met broom of chloor gereinigd werd. De AquaFinesse™ oplossing zal deze schilfertjes verwijderen. Als er teveel biofilm in de leidingen aanwezig is, duurt het langere tijd voordat AquaFinesse™ deze laag helemaal afgebroken heeft. Het is dan raadzaam om de Spa Clean Tablet te gebruiken, die speciaal werd ontwikkeld voor een grondige reiniging
van het leidingen. De Spa Clean Tablet kun je ook gebruiken voordat je het water vervangt.

Schuim kan veroorzaakt worden door bodylotion, gel, wasmiddel in badkleding, oud water en/of organische vervuiling in je spa. De volgende behandeling is aangewezen:
 • Vervang 1/3e van het spawater
 • Reinig het filter
 • Voeg een chloorshock toe
 • Je hoeft geen anti-schuimproducten te gebruiken
PH-waarde fluctueert /schommelt zeer sterk
Dit is te wijten aan een veel te lage concentratie alkaliniteit. Een goede alkaliniteit zorgt ervoor dat de pH-waarde van het water niet zal fluctueren. De alkaliniteit staat voor alle alkaline mineralen in het water. De totale alkaliniteit (buffercapaciteit) moet tussen de 80 en 120 mg/l CaCO3 (Calciumcarbonaat) bedragen. De pH- en Calciumwaarden zijn afhankelijk de alkaliniteitswaarde van het water. Dat betekent dat je eerst de alkaliniteit juist moet balanceren en daarna pas de pH- en Calciumwaarden.

Toevoegen pH plus of pH minus heeft geen effect op pH-gehalte
Dit is te wijten aan een veel te hoge alkaliniteit. Als de concentratie alkaliniteit hoger is dan 120 mg/l CaCO3 dan zal je deze moeten verlagen door een sterk zuur toe te voegen aan het water welke de alkaliniteit zal verlagen.

Calcium op de wanden van de spa
Wanneer de pH- waarde van het water verandert, kan calcium zich aan de wanden hechten. Het is moeilijk om dit door handmatig schrobben te verwijderen.  Je kunt het probleem als volgt oplossen:
 • Je brengt de pH-waarde omlaag tot onder de 6. Na enkele uren zul je zien dat het aangekoekte calcium opnieuw oplost in het water.
 • Breng de pH- waarde vervolgens naar 7.2 -7.6. Doseer voorzichtig! De pH-waarde stijgt niet onmiddellijk wanneer je pH toevoegt aan het water. Voeg daarom kleine hoeveelheden toe en gebruik test stripjes om het proces te volgen. Een te lage pH-waarde kan huidproblemen veroorzaken.
Troebel water
Als je voor het eerst start met de AquaFinesse™ waterbehandeling en je hebt geen Spa Clean Tablet gebruikt, dan kan het water tijdens de eerste weken enigszins troebel zijn. Deze troebelheid vormt over het algemeen geen probleem. Het is simpelweg een teken dat de AquaFinesse™ formule zijn werk doet en de leidingen en oppervlakken diep reinigt. Dit reinigings- of conditioneringsproces mag niet zo heel lang duren, maximaal enkele weken. Bij nieuwere spabaden waarin zich nog geen significante biofilm heeft gevormd, mag het conditioneringsproces zelfs maar enkele dagen duren. Het is aan te raden de pompen twee keer per dag aan te zetten en de filter regelmatig te spoelen met vers leidingwater.
Troebel water kan ook aan andere oorzaken te wijten zijn:
 • Een opeenhoping van organisch afval – zichtbaar in het water door foam
  Eenvoudig 
  op te lossen doormiddel van een chloorshock

 • Zwevende deeltjes
  Verhoging 
  van de filtertijd

 • Een te hoge pH­ waarde
  Voeg 
  de pH- toe tot de waarde zich tussen7.2 en 7.6 situeert

 • Een te hoge alkaliniteit
  Voeg 
  de alkaliniteit verlager toe tot de waarde zich tussen de 80 en 120ppm bevindt

 • Een te hoge concentratie hardheid- Het water wordt troebel door een teveel aan kalk.
  Verlaag de hardheid tot een waarde tussen de 100 – 200 mg CaCO3

 • Een slechte filtratie
  Maak 
  de filter regelmatiger schoon

 • Een te grote hoeveelheid opgeloste stoffenWanneer het water verdampt, blijven de opgeloste stoffen in het 
  water 
  achter. Hierdoor verhoogt de concentratie aan opgeloste deeltjes in het water
  Vervang 50% water om de à maanden
Het is in alle bovenstaande gevallen belangrijk om de filters regelmatig schoon te maken. Ook de afdekking dient regelmatig op vervuiling te worden gecontroleerd.